Select Page
เลือกเช่าเต็นท์งานแต่งงานอย่างไรให้เข้าธีมของงาน

เลือกเช่าเต็นท์งานแต่งงานอย่างไรให้เข้าธีมของงาน

งานแต่งงานเป็นงานที่พิเศษสำหรับทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว การจัดงานในปัจจุบันนิยมจัดงานกลางแจ้งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถครีเอทงานได้หลายรูปแบบมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานริมทะเล การจัดงานในสวน หรือการจัดงานที่บ้าน สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดงานแต่งงานกลางแจ้ง...

มีงานแต่งที่ใดต้องมีเต็นท์เช่าเป็นแขกประจำงาน

4 เต็นท์เช่าที่ควรใช้ไปในงานแต่ง แน่นอนว่าการงานแต่งงาน เป็นหนึ่งในความฝันของสาวๆ หลายๆ ท่าน และต่างก็วาดฝันถึงรูปแบบการจัดงานแต่งงานไว้มากมาย และอย่างที่ทราบกันดีว่าการจัดงานแต่งงานนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป...
เต็นท์เช่ากับบริการอันหลากหลาย

เต็นท์เช่ากับบริการอันหลากหลาย

เต็นท์เช่ากับบริการที่ไม่ธรรมดา ทำไมเต็นท์เช่าถึงต้องเช่ามากกว่าซื้อมาเป็นของตัวเองเพราะ ความคุ้มค่าในการใช้ในไม่คุ้มเอาเสียเลย ไหนจะเรื่องการเก็บรักษา หรือแม้กระทั้งพื้นที่จัดเก็บเต็นท์ต้องใช้พื้นที่เยอะมาก รวมไปถึงการเสื่อมราคาลงตามกาลเวลา...
มีสถานที่จัดงานแต่ยังขาดความเย็น แอร์เช่าเราก็มีนะ

มีสถานที่จัดงานแต่ยังขาดความเย็น แอร์เช่าเราก็มีนะ

แอร์เช่าเย็นดีสะดวกด้วย ท่านที่จัดงานแต่มีสถานที่แล้ว แต่ไม่รู้จะเอาอุปกรณ์จัดงานมาจากไหน หรือส่วนมากยืมวัดหรือตามหน่วยงานราชการ แต่ก็มีไม่หลากหลายอย่างมาก็มีแค่เก้าอี้ โซฟา ซะส่วนใหญ่ ซึ่งก็ไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่จะจัดงานให้ออกมาดูดี...